Hodnocení 6. ročníku mezinárodního projektu Záložka do knihy: Moudrost ukrytá v knihách

Tento projekt byl vyhlášen Slovenskou pedagogickou knihovnou v Bratislavě ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze při příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2015.

 

Do projektu se letos přihlásilo 859 škol s celkovým počtem 109 982 žáků. Z toho bylo:

 

  • 204 českých škol s celkovým počtem 23 394 žáků základních škol a studentů osmiletých gymnázií
  • 655 slovenských škol s celkovým počtem 86 588 žáků základních škol a studentů osmiletých gymnázií

     Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice se do projektu zapojilo již druhým rokem pracemi studentů nižšího stupně gymnázia, tj. primy – kvarty, což je cca 120 studentů. Připravovali záložky do knihy tentokrát na téma Moudrost ukrytá v knihách pro partnerské Gymnázium sv. Uršule v Bratislave, které má zhruba stejný počet studentů jako naše škola, osmiletý i čtyřletý studijní cyklus atd.

S vedením tohoto gymnázia i jeho studenty jsme velmi úspěšně spolupracovali již v loňském školním roce, proto jsme požádali Slovenskou pedagogickou knihovnu v Bratislavě o možnost vzájemného partnerství také letos. Do Bratislavy jsme tedy koncem října poslali 120 záložek vyrobených našimi studenty a dostali jsme stejný počet nádherných výrobků z partnerského gymnázia. Jde o to, aby každé dítě, které pro svého kamaráda či kamarádku záložku vyrobí a odešle, dostalo také dáreček ze Slovenska.

Protože si již v loňském roce vyměnili někteří studenti e-mailové adresy, posílali záložku s dopisem svému konkrétnímu kamarádovi. S partnerskou školou v Bratislavě bychom chtěli i nadále spolupracovat – formou dopisování studentů (e-maily) v českém/slovenském jazyce, popř. anglicky a německy. Dostali jsme také již několikrát velmi milé pozvání na návštěvu Bratislavy, partnerského gymnázia, na uspořádání vzájemných sportovních i kulturních akcí. Snad se tedy v letošním školním roce zájezd studentů do Bratislavy uskuteční a my budeme moci přivítat naše kamarády a kolegy u nás v Ivančicích. Moc se na ně těšíme!

K projektu jsme také připravili v rámci Dne otevřených dveří na GJB malou ukázku nejen prací našich studentů, ale vystavili jsme i část záložek a dárečky, které jsme dostali ze Slovenska.

PhDr. Jana Chocholáčová