Hodnocení 7. ročníku mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“

Tento projekt byl vyhlášen Slovenskou pedagogickou knihovnou v Bratislavě ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze při příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2016.Do projektu se letos přihlásilo 997 škol s celkovým počtem 127478 žáků. Z toho bylo:

  • 242 českých škol s celkovým počtem 29 830 žáků základních škol a studentů osmiletých gymnázií
  • 755 slovenských škol s celkovým počtem 97 648 žáků základních škol a studentů osmiletých gymnázií

     Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice se do projektu zapojilo již třetím rokem pracemi studentů nižšího stupně gymnázia, tj. primy – kvarty, což je cca 120 studentů. Připravovali záložky do knihy tentokrát na téma Čtu, čteš, čteme pro partnerské Gymnázium sv. Uršule v Bratislave, které má zhruba stejný počet studentů jako naše škola, osmiletý i čtyřletý studijní cyklus atd.

S vedením tohoto gymnázia i jeho studenty jsme velmi úspěšně spolupracovali již v minulých letech, proto jsme požádali Slovenskou pedagogickou knihovnu v Bratislavě o možnost vzájemného partnerství také letos. Do Bratislavy jsme tedy koncem října poslali 120 záložek vyrobených našimi studenty a dostali jsme stejný počet nádherných výrobků z partnerského gymnázia. Jde o to, aby každé dítě, které pro svého kamaráda či kamarádku záložku vyrobí a odešle, dostalo také dáreček ze Slovenska. Studenti se tak stali vzácnými posly přátelství a dobrosrdečnosti.

S partnerskou školou v Bratislavě bychom chtěli i nadále spolupracovat – formou dopisování studentů (e-maily) v českém/slovenském jazyce, popř. anglicky a německy. Dostali jsme také již několikrát velmi milé pozvání na návštěvu Bratislavy, partnerského gymnázia, na uspořádání vzájemných sportovních i kulturních akcí. Snad se tedy v letošním školním roce zájezd studentů do Bratislavy uskuteční a my budeme moci přivítat naše kamarády a kolegy u nás v Ivančicích. Moc se na ně těšíme!

PhDr. Jana Chocholáčová