Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se řídí vyhláškou č. 211/2020 Sb.

Hodnocení žáků bude vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Zvláštní pravidla pro žáky konající maturitní zkoušku Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“.