Informace k prevenci šíření onemocnění koronavirem

Žáci byli poučeni o základních opatřeních k prevenci šíření onemocnění koronavirem. Pro aktuální informace sledujte stránky MŠMT ČR a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

http://www.khsbrno.cz/admin/upload/aktuality/64_68_aktuality.pdf

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru