Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od středy 18. listopadu 2020 na středních školách možné realizovat prezenční individuální konzultace podle pravidla jeden žák – jeden pedagogický pracovník. Konzultace budou realizovány vždy na základě předchozí domluvy žáka a učitele, a to v době po vyučování stanoveného rozvrhem. Všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v budově. V rámci konzultací je zakázán zpěv a jakákoli sportovní činnost. Výuka i nadále probíhá distančním způsobem.