Informace pro rodiče

Informace o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí Vzhledem k současné epidemiologické situaci se nebudou konat třídní schůzky rodičů – hodnocení prospěchu za 3. čtvrtletí šk. roku 2019/20 je uvedeno v BAKALÁŘÍCH. Bližší informace poskytnou třídní učitelé.

Informace školní jídelny Vzhledem k současné situace vedoucí školní jídelny žádá rodiče o pozastavení plateb stravného. Příkaz mohou obnovit opět až od měsíce srpna. Současné přeplatky budou vráceny na účet. V případě, že platby byly prováděny hotově, vedoucí ŠJ prosí rodiče, aby na e-mail info@sjivancice.cz zaslali číslo účtu, na který bude přeplatek vrácen – zároveň je nutno uvést jméno žáka a třídu.