Informace pro žáky a jejich rodiče

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi prosím, abych vás informoval o podstatné změně ve vedení školy. Ke dni 3. října 2016 nastupuje do funkce statutárního zástupce ředitele školy RNDr. Bc. Pavel Faltýsek, který bude zastávat též funkci výchovného poradce.

faltysek

Pavel Faltýsek má dlouholeté zkušenosti s vedením základní školy a gymnázia, poslední 2 roky pracoval jako školní inspektor. Aprobaci pro výuku matematiky a biologie v základních a středních školách a titul doktora přírodních věd získal na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university Brno a absolvoval studium školského managementu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Věřím, že se brzy v naší škole zorientuje, naplno se zapojí do jejího života a vzhledem ke svým zkušenostem bude platnou posilou vedení školy.

Mgr. R. Musil, ředitel školy