Informace ředitelky školy

Milé studentky a studenti ivančického gymnázia,

jistě jste zaznamenali, že MŠMT zveřejnilo návrh úpravy maturitních a přijímacích zkoušek. Předpokládaný návrat do školy je v polovině měsíce května. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou nejdříve čtrnáct dní po znovuotevření škol. V případě státních maturit to mají být tři týdny po znovuotevření škol. Maturitní zkouška bude bez písemných prací, ve státní části se budou konat jen didaktické testy.

Pokud nebude k 1. červnu docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v 1. pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl také v případě úspěchu získat maturitní vysvědčení.  Milí maturanti, nespoléhejte na to, že maturitní zkouška nebude a pečlivě se připravujte a respektujte pokyny svých zkušených pedagogů. Společně to zvládneme i v této těžké době.

Věřím, že se všichni s touto novou a pro nás všechny neznámou situací vyrovnáme a přizpůsobíme se novým podmínkám. Sedím ve škole, která je podivně tichá, ve škole, která má být v tomto období plná smíchu, radosti z prvních jarních dnů a mírných obav z blížící se maturitní zkoušky a čtvrtletních třídních schůzek. Myslím, že i vaše počáteční nadšení z toho, že se škola zavírá, je pryč a mnohem raději byste se vrátili do školních lavic za svými spolužáky a učiteli. Jsem pyšná na vás i učitele, že zvládáte domácí výuku způsobem, na který nejsme zvyklí a na který jsme neměli možnost se připravit.

V sobotu – 28. března – nás čeká významný den, den výročí narození Jana Amose Komenského. Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojmy školní rok, prázdniny a školní týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou,  kdy žáci měli mít možnost si své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. Zároveň kladl velký důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů a učitelů, kteří měli být dětem příkladem. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve vzdělávání. Přemýšlím o tom, co by Komenský řekl o situaci, která v současné době postihla naše školství? Věřím, že by se stejně jako já neobával toho, že letošní studenti budou méně vzdělaní. Důvěřoval by jistě učitelům, že dokáží současné komunikační prostředky použít tak, aby vás i na dálku dobře vedli a vzdělávali. Určitě by také věřil tomu, že vás současná situace posílí, pomůže vám dospět, pochopit, že zdraví, rodina, láska, přátelé a vzdělání nejsou jen prázdná slova, ale jsou to ty nejdůležitější hodnoty pro každého z nás. A uvědomit si tyto hodnoty je zcela jistě daleko důležitější než poučka, kterou se nestihnete naučit.

28. březen v České republice oslavujeme jako Den učitelů. Zvláště v této těžké době jistě chápete, jak jsou učitelé pro vás a vaše vzdělávání důležití. Letošní Den učitelů si budeme připomínat bez vás, žáků. Sice se osobně nesetkáme, ale věřte, že jsme s vámi a jsme tu pro vás. Kdykoliv budete potřebovat, můžete se obrátit na své učitele, vedení školy, výchovnou poradkyni i naši milou paní psycholožku.

Snad toto prapodivné období brzy skončí a my všichni budeme moci volně vyběhnout ven, nadechnout se jarního vzduchu a potkat se se svými kamarády a blízkými. A než se tak stane, milé studentky a studenti, buďte na sebe opatrní, dodržujte zákaz vycházení a pomáhejte svým rodičům, kteří to v této chvíli nemají vůbec lehké. Mnohým z vás pomáhají s učením a přitom musí plnit své pracovní povinnosti a celou řadu dalších úkolů. Snažte se jim celou situaci ulehčit, přemýšlejte o tom, jaký dobrý skutek byste v této nesnadné době mohli vykonat. Můžete nakoupit prarodičům, uvařit, uklidit si pokoj, učit se s mladšími sourozenci. Právě teď je důležité, abychom si navzájem pomáhali.

Těším se na vás ve školních lavicích.

Ivana Čermáková, ředitelka