Inspirací k podnikání

V prosinci se naši studenti v rámci projektu Podpora kariérového poradenství, do kterého je naše škola zapojena, zúčastnili jednodenního programu INSPIRACÍ K PODNIKÁNÍ, zaměřeného na představení principů podnikání.

Díky konkrétním příkladům a diskusi se žáci dozvěděli, co podnikání přináší, a srovnali si možnosti stát se zaměstnancem, či podnikat. Součástí byl i inspirativní příběh konkrétního podnikatele z prostředí JIC (Jihomoravského inovačního centra), kde se program konal.

V rámci workshopové části si žáci osvojili metodu brainstormingu, kterou využili na nalezení vlastního podnikatelského nápadu. Následně si v týmech tento nápad rozpracovali a na závěr prezentovali výsledky své práce ostatním žákům a učiteli.

Žáci byli po skončení programu nadšeni a odnášeli si spoustu podnětných rad a nápadů.

Mgr. Kateřina Stránská