International Book Giving Day

2. C našeho gymnázia uspořádala v rámci International Book Giving Day sbírku dětských knížek pro děti z Mateřské školy, Základní školy a Dětského domova v Ivančicích. Vyzvala k účasti nejen ostatní studenty, ale i ivančické občany. Do sbírky přispěla i pražská kampaň Rosteme s knihou, pod jejíž záštitou se akce konala, a nakladatelství Jalna Praha.

Sešlo se více než 200 knih, které zástupkyně třídy v úterý 17. února předaly dětem. Ve škole je uvítala paní ředitelka  Ing. Marta Špalková a zástupkyně ředitelky PaedDr. Miroslava Křupalová společně s dětmi. Ukázaly studentkám novou knihovnu, do které knihy hned zařadily.

Děti ze speciální školy vyrobily pro dárce krásné knižní záložky Jako poděkování za úspěšnou akci.

PhDr. Milena Špiříková