Jaderná maturita 2022

Ve dnech 26. 4. až 29. 4. se studenti Chaloupka Aleš (7.A), Lovětínská Izabela (7.A) a Šimbera Adam (3.D) zúčastnili Jaderné maturity, pořádané Skupinou ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany. Teoretickou přípravu o fungování jaderné elektrárny připravili lektoři ze školícího střediska v Brně, které připravuje budoucí pracovníky elektrárny. Přednášky byly doprovázeny praktickými modely i záběry z kontrolovaného pásma.

Praktická část se skládala z prohlídky sekundárního okruhu, skladu použitého paliva a trenažeru blokové dozorny. V sekundárním okruhu studenti viděli turboalternátor spolu se zapouzdřenými vodiči. Ve skladu použitého paliva se nacházely využité palivové kazety z reaktoru ve speciálních kontejnerech CASTOR. Ve venkovních prostorech za strojovnou jsou umístěny blokové transformátory pro vyvedení výkonu z elektrárny do nedaleké rozvodny Slavětice.

Na závěr této třídenní stáže se studenty pohovořil i ředitel JEDU Ing. Roman Havlín.

Ing. Jiří Procházka