Jaderná maturita

Ve dnech 10. až 12. dubna 2019 proběhla v Jaderné elektrárně v Dukovanech třídenní stáž pro vybrané středoškolské studenty gymnázií. Z naší školy se akce pořádané společností ČEZ zúčastnili Milan Kocanda (3. C), Tomáš Jochymek a Martin Pavíček (7. A). Během tří dnů vyslechli řadu zajímavých přednášek, navštívili blokovou dozornu, mezisklad vyhořelého paliva a strojovnu. Na závěr nechyběla přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Ing. Dany Drábové.

Mgr. Bc. Petra Mrázová