Jaderná maturita

Jaderná maturita se letos uskutečnila 10. a 11. května online formou. Stáže se zúčastnilo přes 90 žáků SŠ z celé ČR, z našeho gymnázia Gabriela Vorožbjanská ze 3. C a Marek Eibel ze 7.A. Nejlépe byly hodnoceny odborné prezentace – primární a sekundární okruh a prezentace o nových jaderných zdrojích. Žáci se velmi aktivně zapojovali. Oběma bude zaslán diplom a ve škole předáno tričko od paní Navrátilové z ČEZu. Děkuji vám za účast.

Mgr. Bc. Petra Mrázová