Jaderná maturita

Ve dnech 24. až 26. dubna se uskutečnila Jaderná maturita v Jaderné elektrárně Dukovany. Letošního ročníku se zúčastnili Haratyková Nina (7. A), Kočí Renata (7. A), Stojar Milan (3. D) a Valnoha Jakub (3. D).

Jedná se o třídenní stáž, během které se studenti seznámí s provozem elektrárny, vyslechnou řadu zajímavých přednášek a nahlédnou také do jejích jednotlivých částí (sklad vyhořelého paliva, strojovna, kryt, velín). Studentům se stáž velice líbila.

Mgr. Bc. Petra Mrázová