Jaderná maturita

Ve dnech 11.6., 12.6. a 13.6.2014 proběhla v Jaderné elektrárně Dukovany celostátní soutěž „Jaderná maturita“. Naši školu reprezentovalo družstvo třetích ročníků ve složení: Radek Caesar (7.A), Zdeněk Schoř (7.A) a Filip Široký (3.C).

Studenti vyslechli odborné přednášky na téma: teorie jaderných reaktorů, primární okruh, sekundární okruh, elektrické obvody a radiační ochrana. Navštívili strojovnu, trenažér a úložiště jaderných odpadů. Setkali se s předsedkyní SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) Danou Drábovou, která je seznámila s nejnovějšími poznatky z oblasti jaderné energetiky.

V pátek ráno 13.6. se studenti podrobili náročnému testu ze získaných poznatků. Radek Caesar obsadil výborné 2. místo z 30 účastníků. 1. místo mu uniklo o 1 bod. Upřímně mu blahopřejeme k dosaženému úspěchu a děkujeme všem třem studentům za vzornou reprezentaci naší školy.

Na závěr bych připomněl, že úspěšná reprezentace našeho gymnázia v Jaderné maturitě už se stává tradicí. V roce 2012 vyhráli Petr Musil + Marek Hándl+ Lucie Kadlecová. V roce 2013 pak získal 1. místo Marek Krejčík.

Pozn. Radek Caesar na fotce 2. Zleva.

Mgr. Vítězslav Světlík + Mgr. Petra Mrázová