Jak studenti nižšího stupně gymnázia krotili v básnických dílnách literární múzu

Ve dnech 8. – 23. listopadu 2015 se uskuteční v desítkách měst České republiky již 17. ročník největšího festivalu poezie v naší zemi – Dne poezie 2015, tentokrát na téma: Poezie pod proudem. Původně trval festival opravdu pouze jeden den – konal se 16. listopadu, tedy v den narození významného českého básníka Karla Hynka Máchy. V posledních letech se díky veliké oblibě poezie časově rozšířil na téměř celý měsíc a je akcí nejen ryze českou, ale také mezinárodní. Jeho koordinátorem je Společnost poezie, letos je podporován také Ministerstvem kultury ČR, hlavním městem Prahou a Kristin Olson Literary Agency.

Do Dnů české a mezinárodní poezie se zapojili tradičně také studenti našeho gymnázia. Slovo proud je oslovilo v mnoha významech a rovinách. Zpracovali toto téma jako proud řek v Ivančicích a vytvářeli básně o svém rodném městě. Námětem literárních prací byl i proud elektrický, asociační proud myšlenek se objevil při  tvorbě kaligramů a dadaistických básní, myšlenkových map, jazykový proud využívali v diskusích o daném námětu a v básnických dílnách, které pro studenty nižšího gymnázia, tedy primy až kvarty, připravila dne 12. listopadu 2015 Mgr. Kristýna Cimalová, kurátorka a literární kritička z rajhradského Památníku písemnictví na Moravě.

Studenti pod jejím vedením v literárním kurzu zábavnou formou soutěžili (Na kolik názvů řek si vzpomenete za 2 minuty? Kolik „postav od vody″ vyjmenujete? Kolik jmen vodníků si připomenete? Co se všechno děje u vody? Umíte rozlišit dryjády, najády, nymfy a další víly?) a vytvářeli zajímavá čtyřverší, obrazové básně a limeriky na téma letošního festivalu. Paní magistra Cimalová byla velmi vstřícná, pochvalovala si obrovskou kreativitu studentů a děti literární básnické dílny opravdu bavily.

Jaký je výsledek našeho letošního snažení si můžete prohlédnout a přečíst na výstavě Proud poezie studentů Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, která se bude konat od 20. listopadu 2015 v Městské knihovně v Ivančicích. Ukázky z literární tvorby můžete také zhlédnout v budově školy v rámci Dne otevřených dveří GJB 28. listopadu 2015.

Některá významná literární výročí v tomto roce:

 1. Jindřich Šimon Baar (90 let od úmrtí)
 2. Josef Čapek (70 let od úmrtí)
 3. Vítězslav Hálek (180 let od narození)
 4. Ignát Herrmann (80 let od úmrtí)
 5. Adolf Heyduk (180 let od narození)
 6. Vladimír Holan (110 let od narození)
 7. Václav Hrabě (50 let od úmrtí)
 8. Jan Hus (600 let od úmrtí)
 9. Egon Erwin Kisch (130 let od narození)
 10. český kronikář Kosmas (890 let od úmrtí)
 11. Alois Mrštík (90 let od úmrtí)
 12. Jiří Mucha (100 let od narození)
 13. František Nepil (20 let od úmrtí)
 14. Josef Nesvadba (10 let od úmrtí)
 15. Ferdinand Peroutka (120 let od narození)
 16. Dobromila Rettigová (230 let od narození)
 17. Rainer Maria Rilke (140 let od narození)
 18. Jan Jakub Ryba (200 let od úmrtí)
 19. Tomáš Řezáč (80 let od narození)
 20. Pavel Josef Šafařík (220 let od narození)
 21. Josef Topol (80. narozeniny)
 22. Josef Richard Vilímek st. (180 let od narození)
 23. Jan Werich (110 let od narození)
 24. Jan Zahradníček (110 let)
 25. Vilém Závada (110 let od narození)
 26. Helena Zmatlíková (10 let od úmrtí)

PhDr. Jana Chocholáčová