Jan Blahoslav by měl jistě radost

Ve dnech 9. až 17. září 2023 se konají ve všech evropských městech Dny evropského dědictví (European Heritage Days), které „každoročně otevírají také po celé ČR nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné“. Společným tématem těchto oslav historie je letos „Život v památkách“. 

Také Ivančice oslavily 9. a 10. září 2023 Dny evropského dědictví zpřístupněním mnoha památek v rámci města. Rok 2023 je Rokem Jana Blahoslava, vzpomínáme 500. výročí narození tohoto významného teologa, jazykovědce, překladatele, hudebníka a pedagoga, biskupa Jednoty bratrské, který působil v 16. století v našem městě.  

V kapli Nejsvětější Trojice, v místě, které sloužilo ve své době také k duchovním setkáním členů Jednoty bratrské, se konaly ve Dnech evropského dědictví dva nádherné koncerty. V sobotu 9. září to byl koncert pěveckého souboru Ensemble Versus z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity z Brna (pod vedením docenta Vladimíra Maňase), jehož zpěváci zazpívali bratrské písně z kancionálů, které byly vydané Jednotou bratrskou v Ivančicích (Písně duchovní evangelitské – 1564 a Kirchengeseng – 1566). Jejich texty často upravoval Jan Blahoslav. 

V neděli jsme si mohli vyslechnout krásný koncert pěveckého sboru Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice pod vedením Mgr. T. Štěpánka. Studenti zazpívali duchovní písně z různých období, zejména také skladby Jana Blahoslava, které pro gymnazijní sbor upravil student oktávy Vojtěch Eibel. 

Mnohé písně tak zazněly po více než 450 letech z úst úžasných mladých zpěváků přímo v místech, kde zněly v době Blahoslavově. 

PhDr. Jana Chocholáčová (text), Vojtěch Eibel (foto)