Jazyková škola Brno

Dne 12. 12. 2019 navštívila třída 4.C  Státní jazykovou školu v Brně. Na úvod seznámila paní ředitelka žáky s chodem školy a možnostmi nejen pomaturitního studia. Poté se třída rozdělila do 3 skupin a měla možnost se aktivně zapojit do výuky anglického a německého jazyka. Překvapením byla ochutnávka originálního norimberského perníku. Dalším bodem našeho programu byla prohlídka nové expozice pod názvem Brno předměstí Vídně v Místodržitelském paláci. Kromě pro nás zcela neznámých děl Alfonse Muchy jsme měli možnost zhlédnout i kresby takových vídeňských velikánů, jako jsou Gustav Klimt či Egon Schiele.

PaedDr. Eliška Suchánková