JE Dukovany, PVE Dalešice

V pondělí 8. 11. se maturitní ročníky zúčastnily exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany. Nejprve studenti navštívili Informační centrum v JE, vyslechli si přednášku v kinosálu o energetice, potom následovala prohlídka u interaktivních exponátů. Dále se přesunuli autobusem do nedaleké Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Zde pobyli nějakou dobu venku a vyslechli si zajímavé povídání o nejvyšší sypané hrázi ve střední Evropě, která měří na výšku 100 m. Navštívili také provoz elektrárny. Po zdolání asi stovky schodů se dostali až k ocelovému potrubí o průměru 6,2 m.

Mgr. Bc. Petra Mrázová