Kdo je člověk, aneb na vyprávění příběhu záleží

V neděli 13. 10. 2019 proběhla na gymnáziu přednáška Mgr. et Mgr. Marka Váchy, Ph.D., českého římskokatolického kněze, teologa, přírodovědce, pedagoga, spisovatele. Na akademické půdě působí pan Vácha ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a je předsedou akademického senátu této fakulty. Napsal řadu knih. Na své přednášce zmínil například knihu Nevyžádané rady mládeži, ve které vyzývá mladé lidi, aby se nebáli zodpovědnosti, byli více odvážní, více studovali, četli a nebyli tolik fixovaní na sociální sítě. Hovořil také o současné době, která se mu zdá z hlediska času extrémně agresivní. Nabádal posluchače, aby si uvědomili, že za svoji budoucnost jsou zodpovědní jen oni sami. Přednáška byla určena  pro naše studenty i širokou veřejnost a byl o ni opravdu velký zájem, zúčastnilo se jí téměř 100 lidí.

I tato přednáška dokazuje, že je naše škola významným místem setkávání všech generací.

Ivana Čermáková