Konverzační soutěž v anglickém jazyce

12. prosince 2013 se konalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Z celkového počtu 40 soutěžících obsadili první místa tito studenti a studentky:

1. místo 2. místo 3. místo
Kat. I.A D. Kosík 2.A K. Sychrová 2.A N. Rausová 2.A
Kat. II.B J. Dokoupil 3.A K. Orságová 4.A Z. Doupovcová 3.A
Kat. III.A V. Hándlová 5.A F. Široký 3.C K. Sychrová 7.A
Kat. IV.B K. Jírová 7.A J. Pavlíková 7.A

Vítězům všech kategorií gratulujeme a v okresním a krajském kole přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Eva Fukanová