Konverzační soutěž v německém jazyce

Školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce se v letošním roce konalo dne 6. prosince 2016. Zúčastnilo se ho ve dvou kategoriích 15 studentek a studentů: v kategorii IIB (tercie – kvarta) 6 soutěžících a v kategorii IIIA (1. – 3. ročník vyššího stupně gymnázia a odpovídající ročníky osmiletého studia) 9 studentů. A jak tato soutěž tedy dopadla?

Výsledková listina

Kategorie IIB (tercie – kvarta):

1. místo – Magdalena Havlová (kvarta) postup do krajského kola (okresní kolo se v této kategorii nekoná)

2. místo – Radim Šafář (kvarta)

3. místo – Eva Imrichová (kvarta)

Kategorie IIIA (1. – 3. ročník vyššího stupně gymnázia a odpovídající ročníky osmiletého studia):

1. místo – Veronika Hándlová (7.A) – postup do okresního kola

2. místo – Lukáš Krejčí (7. A)

3. místo – Ivo Adam (6. A)

Všem soutěžícím děkujeme za perfektní výkony, vítězům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalších kolech soutěže.

Za komisi NJ PhDr. J. Chocholáčová