Konzultace pro žáky maturitních ročníků

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol ve škole, a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Od 11. května 2020 budou probíhat konzultace z maturitních předmětů – prezenčně nebo online:

– konzultace konané prezenční formou si žáci budou domlouvat přímo s vyučujícím daného předmětu,

– v případě online konzultací obdrží žáci v pátek na třídní e-mail rozvrh online konzultací na následující týden.

Vzhledem k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky jsou konzultace žákům doporučeny jako povinné.

V případě konzultací ve škole musí být dodržena hygienická opatření:

– Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

– Všichni zaměstnanci i žáci školy nosí ve společných prostorách roušky.

– Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

– Při prvním vstupu do školy žák odevzdá vyplněné čestné prohlášení (ke stažení zde), při každém vstupu mu bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem a zapíše se do knihy příchozích.

– Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat – v případě maturitních konzultací budou žáci využívat pouze prostory v přízemí – učebny, WC.

– Žáci nebudou vstupovat do šaten, nebudou se přezouvat, všechny svoje věci si vezmou s sebou do třídy.

– Po příchodu do třídy si žák důkladně po dobu minimálně 20 sekund umyje ruce mýdlem a použije dezinfekční prostředek.

– Žák udržuje odstupy od ostatních osob minimálně 2 metry.