Krabičky

Na začátku Týdne pro gymnázium představilo gymnaziální autorské divadlo studentů 3. ročníků 16. září v kině Réna svoje dílko Krabičky. Scénář, písničky, hudební doprovod, kulisy, vše si tvořili studenti sami pod dohledem svých vyučujících PaedDr. Elišky Suchánkové a Mgr. Miroslavy Šotové.

Zamysleli se hlouběji nad životem a jeho problémy, sobeckostí jedince a prací v kolektivu. Snažili se ukázat, že když jsou lidé zdraví, vysává je jejich stereotypní práce a nemají čas na své sny. V okamžiku, kdy onemocní, uvědomí si, že život není jen práce, a začínají si sny plnit, protože už vědí, že jejich čas je omezený. Pokud se jim však podaří uzdravit, opouští své sny a vracejí se zpět do svých „krabiček“.

Studenti sklidili velký potlesk, mnohému divákovi se jistě vybavil vlastní příběh.

Na závěr ředitelka gymnázia Ing. Ivana Čermáková poděkovala oběma kantorkám i studentům za jejich výkon.

PhDr. Milena Špiříková