Krajská přehlídka prací SOČ

V úterý 9. května se na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše uskutečnilo Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Po úvodním zahájení koordinátorkou paní Mgr. Zdeňkou Antonovičovou ze SVČ Lužánky promluvil k přítomným ředitel místního gymnázia RNDr. Jiří Herman, Ph.D., poté delegát SOČ JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.,  Alena Hynková z JCMM, z.s.p.o., předsedkyně krajské komise JMK RNDr. Kateřina Cibulková. Následovaly přehlídky v jednotlivých oborech. Naši školu reprezentovala Hana Protivánková (7. A) v oblasti Molekulární biologie se svou prací Rozšířený genetický kód a jeho uplatnění ve studiu proteinů a Hedvika Šikulová (7. A) v oboru Psychologie, sociologie a problematika volného času s prací Aplikace salesiánského preventivního systému ve výuce.

Děkujeme oběma studentkám za reprezentaci školy a Hedvice gratulujeme k pátému místu.

Mgr. Bc. Petra Mrázová