Krajské kolo Biologické olympiády kategorie D

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 se konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie D, které je určeno postupujícím žákům z okresního kola primy a sekundy osmiletých gymnázií a odpovídajících ročníků základních škol. Pořadatelem bylo SVČ Lužánky v Brně. Naši školu reprezentovala Lucie Brabcová z primy, která se stala úspěšnou řešitelkou a v silné konkurenci 30 soutěžících si vybojovala krásné 16. místo.

Srdečně jí blahopřejeme k dosaženému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Hana Brabcová