Krajské kolo Biologické olympiády

V pátek 10. 4. 2015 se v prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo krajské kolo Biologické olympiády kategorie B. Letošní rok se z našeho gymnázia zúčastnila Veronika Hándlová (6. A). Studenti plnili teoretické a praktické úkoly a jako každý rok bylo nedílnou součástí poznávání přírodnin.

Tímto bych chtěla Veronice poděkovat za účast a zároveň pogratulovat ke krásnému 6. místu z 34 zúčastněných a k umístění na 2. místě za nejlepší poznávání přírodnin.

Mgr. Petra Ustohalová