Krajské kolo Fyzikální olympiády

Dne 24. dubna se uskutečnilo Krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E, která je určená žákům devátých tříd a příslušným ročníkům gymnázií. Úspěšnými řešiteli okresního kola a postupujícími do krajského kola byli z kvarty Vojtěch Drozd a Aleš Chaloupka. Vojtěch se umístil na krásném 5. místě a Aleš na 20. místě z celkového počtu třiceti soutěžících. Oběma hochům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Petra Mrázová