Krajské kolo Geologické olympiády – kategorie A, B

V pondělí 8. dubna proběhlo krajské kolo Geologické olympiády, které se již tradičně konalo na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Naši školu v kategorii A reprezentoval Aleš Chaloupka z kvarty a v kategorii B Milan Daniel Dlabal ze sexty. Během soutěže prokazovali své vědomosti v rámci písemného testu a poté při poznávání přírodnin a zkamenělin. Oba žáci se stali úspěšnými řešiteli a za odměnu si odnesli drobnou cenu, která jim soutěž bude připomínat.

Mgr. Hana Brabcová