Krajské kolo Geologické olympiády online

Ve středu 15. dubna proběhlo krajské kolo Geologické olympiády, které se letos netradičně konalo online prostřednictvím internetu. Organizátorem byl opět Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Naši školu v kategorii B reprezentoval 1 žák z kvinty – Aleš Chaloupka a 3 žáci ze septimy – Milan Daniel Dlabal, Daniel Kulaš a Adam Létal. V kategorii A se do krajského kola probojovaly 2 žákyně z tercie – Ema Káňová a Ivana Kulašová a 1 žák z kvarty – Vojtěch Eibel.

Největšího úspěchu se dočkal právě Vojtěch Eibel, který ve své kategorii obsadil nádherné 7. místo. Tímto mu srdečně blahopřejeme!

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho úspěchů i v příštím školním roce.

Mgr. Hana Brabcová