Krajské kolo Geologické olympiády

V pondělí 9. dubna proběhlo krajské kolo Geologické olympiády, které se již tradičně konalo na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Naši školu v kategorii B reprezentovali tři žáci z kvinty – Milan Daniel Dlabal, Daniel Kulaš a Adam Létal.

Během soutěže prokazovali své vědomosti v rámci písemného testu a poté při poznávání přírodnin a zkamenělin. Všichni tři žáci se stali úspěšnými řešiteli a za odměnu si odnesli hodnotné ceny, které jim soutěž budou připomínat.

Mgr. Hana Brabcová