Krajské kolo Konverzační soutěže v AJ

28. března 2014 se v SVČ Lužánky v Brně konalo krajské kolo této soutěže. V kategorii III. B se postupem přímo ze školního kola umístila studentka Klára Jírová ze 7. A na krásném 2. místě, což znamená, že je náhradnicí pro celostátní kolo v Praze. Druhý soutěžící, Jiří Dokoupil z třídy 3. A, soutěžil v kategorii II. B. Sice se v náročné soutěži do 3. místa letos neumístil, ale určitě získal cenné zkušenosti do dalšího ročníku soutěže. Oběma soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Eva Fukanová