Krajské kolo Matematické olympiády Z9

Josef Šikula z kvarty je pravidelným úspěšným řešitelem Matematické olympiády. V letošním roce postoupil z třetího místa v okresním kole do kola krajského.

V silné konkurenci účastníků z brněnských gymnázií včetně matematického, se stal jedním z 11, kteří v krajském kole vyřešili všechny příklady bezchybně a získali plný počet bodů.

Josefovi srdečně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Danuše Minsterová