Krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 9. 4. (kategorie SŠ) a v pátek 10. 4. 2015 (kategorie ZŠ) se v Brně – Lužánkách ve Středisku volného času konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Opět se ho zúčastnily dvě studentky naší školy, Zoja Doupovcová ze 4. A a Kateřina Orságová z 5. A, přičemž Katka jako jedna z nejmladších soutěžila poprvé mezi 27 soutěžícími ze středních škol celého Jihomoravského kraje.

Na krajské úrovni jsou znalosti všech soutěžících velice vyrovnané, a tak rozhodují často jen poloviny bodů, aby se výkony jednotlivých účastníků odlišily. Naše soutěžící si vůbec nevedly špatně, Kateřina Orságová obsadila krásné 6. místo, Zoja Doupovcová se umístila v první polovině z 32 studentek.

Blahopřejeme oběma studentkám a děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Eva Fukanová