Krajské kolo Soutěže v cizích jazycích – němčina

Ve čtvrtek 21. 4. se konalo krajské kolo soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnil vítěz okresního kola Vojtěch Eibel ze 6. A. Stejně jako okresní kolo se i kolo krajské konalo distančně, úkolem byl kromě zadaného tématu také popis obrázku. Přestože bývá v krajském kole úroveň jazyka už opravdu vysoká, podařilo se Vojtovi získat krásné druhé místo a stát se tak náhradníkem do kola celostátního. Navíc díky tomu získal možnost zúčastnit se Evropského literárního setkání mládeže, kam zavítají studenti z různých zemí.

Vojtovi blahopřejeme k velkému úspěchu a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Kateřina Stránská