Krajské kolo soutěže v německém jazyce

V minulém týdnu (24. a 26. 4. 2023) se naši studenti: Adéla Nováková ze 4. A a Vojtěch Eibel ze 7. A zúčastnili krajského kola Soutěže v cizích jazycích – v německém jazyce.

Adélka statečně bojovala (po necelých dvou letech studia němčiny) v kategorii II. B, tj. studentů tercie a kvarty, ve velmi silné konkurenci soutěžících mj. z jazykových gymnázií, z nichž mnozí studují němčinu podstatně déle. Vojta soutěžil také ve velmi náročné kategorii III. A, tj. studentů 1. – 3. ročníku vyššího stupně gymnázia.

Oba dva naši soutěžící zaslouží velikou pochvalu a poděkování za práci navíc, kterou odvedli při přípravě na soutěž. Oběma děkujeme za reprezentaci školy a také blahopřejeme, zejména Vojtovi, který se umístil na úžasném 2. místě a je náhradníkem do kola celostátního!

Za komisi německého jazyka PhDr. Jana Chocholáčová