Krajské kolo Soutěže v německém jazyce, kategorie II. B

Dne 8. března 2019 reprezentoval naši školu v krajském kole Soutěže v německém jazyce (kategorie II. B) David Jelínek z kvarty. Soutěžní klání se skládalo ze dvou částí: poslech a následné zpracování otázek k poslechovému textu a ústní část před porotou, ve které zasedl také rodilý mluvčí z Rakouska. Zde se měli soutěžící představit, popsat obrázek a vyřešit co nejlépe zadanou jazykovou situaci.

Sám předseda poroty při závěrečném hodnocení řekl, že tato soutěž je jen velmi složitě hodnotitelná, protože na různých gymnáziích se vyučuje němčina různý počet let (někde od primy, jinde od tercie), různý počet hodin týdně (3 – 9 hodin), na některých gymnáziích mají rodilé mluvčí jako lektory, někteří studenti mají příbuzné v německy mluvících zemích a často je navštěvují…

Na našem gymnáziu máme němčinu ve studijním plánu jako druhý cizí jazyk od tercie s týdenní dotací tří hodin. David Jelínek tedy po cca 1, 5 roce studia němčiny v této velmi silné konkurenci svým výborným výkonem obsadil v krajském kole soutěže nádherné 6. místo!

Davidovi blahopřejeme a děkujeme mu za vynikající reprezentaci naší školy.

PhDr. Jana Chocholáčová