Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 27. 3. 2024 proběhlo na Katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně okresní kolo Zeměpisné olympiády.

Naši školu v kategorii C, která je určena žákům tercie a kvarty a 8. a 9. tříd ZŠ, reprezentoval Lukáš Kincl z kvarty. Lukáš obsadil krásné 7. místo. V kategorii D, která je určena žákům 1.–4. ročníku SŠ, obsadil 14. místo Matěj Homolka z oktávy.

Oběma úspěšným žákům ještě jednou srdečně gratulujeme.

Mgr. Hana Brabcová