Kvartáni v  ZOO Brno

V loňském školním roce se studentům Emě Káňové, Marku Kinclovi a Ivaně Kulašové  podařilo za úspěch v soutěži Den přírodních věd získat pro celou třídu volný vstup do ZOO Brno. Bohužel se loni nedalo využít této příležitosti, tak jsme jeli až 9. 9., tedy už jako kvartáni.

Díky skvělé průvodkyni paní Janě Galové jsme zažili neobvyklou návštěvu ZOO. Měli jsme možnost krmit spoustu různých zvířat, dokonce jsme soutěžili se šimpanzi v rozbalování balíčků. Dověděli jsme se také spoustu zajímavostí. Byl to pro nás nevšední zážitek.

Mgr. Andrea Dubčáková, třídní učitelka 4.A