Literární soutěž Skrytá paměť Moravy

V pátek 14. června 2019 se v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Skrytá paměť Moravy, do které mohli studenti naší školy poslat příspěvek na téma Voda má, voda má… Student primy Tomáš Mráz poslal svůj příspěvek a byl pozván na slavnostní vyhodnocení soutěže. Nejlepší příspěvky byly samotnými autory přečteny, poté následovala komentovaná prohlídka Památníku a malý raut.

Tomáš dostal pamětní list a několik upomínkových předmětů. Děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Mgr. Božena Pokorná