Logická olympiáda

V letošním roce měli studenti možnost zapojit se do Logické olympiády. Už z názvu soutěže plyne, o co v ní jde. Pro upřesnění citujeme z webu Logické olympiády: „Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.“

V kategorii pro žáky druhého stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se Jihomoravském kraji zapojilo do soutěže 2538 žáků. Mezi nimi obsadil 7. místo Vojtěch Drozd z kvarty. Za zmínku stojí i výkony Vojtěcha Eibela a Michala Pokorného z tercie, kteří se umístili mezi 10% nejlepších. Vojtěch Drozd byl pozván do druhého kola soutěže, které se konalo v Brně v kampusu Masarykovy univerzity. V těžké konkurenci obsadil nakonec hezké 11. místo z 59 účastníků.

Vojtovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Danuše Minsterová