Logická olympiáda 2013

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. V nominačním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Nejlepší řešitelé postoupí do krajských kol.

Z naší školy se této soutěže zúčastnili 4 žáci z nižšího stupně gymnázia a 11 žáků z vyššího stupně. Nejúspěšnějším řešitelem byl Pavel Ptáček ze septimy, který v nominačním kole obsadil 30. místo v kraji z počtu 1138 soutěžících. Postoupil do krajského kola, kde v těžké konkurenci obsadil konečné 22. místo z 50 studentů středních škol Jihomoravského kraje.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za aktivní přístup k soutěži a Pavlovi blahopřejeme k výbornému umístění.

Mgr. Danuše Minsterová

1314_logicka_olymp