Logická olympiáda 2017

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.

Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

V našem kraji se základního kola této soutěže v kategorii žáků druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zúčastnilo 2983 žáků. Vyplnili on-line test a 60 nejlepších postoupilo do krajského kola, které se konalo v Brně 3.11.2017. Z našeho gymnázia se do krajského kola probojoval žák tercie Vojtěch Drozd a obsadil krásné 11. místo. Vojtovi patří gratulace i poděkování za reprezentaci naší školy.

Za zmínku ovšem patří i výkony některých dalších žáků v základním kole. Mezi 10% nejlepších v kraji patří i Pavel Jiřikovský z primy (111. – 118. místo), Monika Pikulová z primy (198. – 214. místo) a Vojtěch Eibel ze sekundy (265. – 280. místo). Vzhledem k tomu, že primáni soutěží i s žáky o 4 roky staršími, jde o vynikající výsledky. Blahopřejme!

Mgr. Danuše Minsterová