Logická olympiáda

Během měsíce září a října probíhala soutěž Logická olympiáda. V kategorii B, která je určena žákům druhého stupně a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, se do soutěže zapojilo v Jihomoravském kraji 2 737 řešitelů z celkového počtu 20 188. Z kvarty soutěžili Eibel Vojtěch, Gottvald Ondřej, Pokorný Michal, Protivánková Hana a ze sekundy Mráz Tomáš. V kategorii C (pro studenty středních škol) se zapojil Drozd Vojtěch z kvinty a Vorožbjanská Gabriela z druhého ročníku. Celkem řešilo tuto kategorii 13 412 studentů, z nichž bylo 1 068 z Jihomoravského kraje.

Nejlepšími řešiteli naší školy se stali Vojtěch D. (kvantil 95,57) v kategorii C, Vojtěch E. (kvantil 95,11) a Ondřej G. (kvantil 94,5) v kategorii B. Kvantil 95 znamená, že patří mezi 5 % nejlepších řešitelů. Blahopřejeme!

Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci naší školy a těšíme se na následující ročník.

Mgr. Bc. Petra Mrázová