Logická olympiáda

Během měsíce října probíhala soutěž Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR. Celkem se v kategorii B (pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií) zapojilo 16 876 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 2 371. Mezi účastníky byli Kincl Marek (4. A), Mráz Tomáš (3. A) a Kincl Lukáš (1. A). V kategorii C (pro studenty středních škol) se zapojilo 12 244 řešitelů, z nichž bylo 1 115 z Jihomoravského kraje. V této kategorii soutěžili Eibel Vojtěch (5. A), Pokorný Michal (5. A), Drozd Vojtěch (6. A) a Vorožbjanská Gabriela (3. C).

K nejlepším řešitelům v kategorii C patří Vojtěch Drozd (kvantil 93,99 v kraji a 95,72 v ČR), v kategorii B Lukáš Kincl (kvantil 90,95 v kraji a 93,14 v ČR) a Tomáš Mráz (87,60 v kraji a kvantil 90,31 v ČR). Kvantil 95 znamená, že patří mezi 5 % nejlepších řešitelů.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za zapojení do soutěže a reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Petra Mrázová