Logická olympiáda

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Celkem se v kategorii B do soutěže zapojilo 21 091 řešitelů, z toho 2 846 z Jihomoravského kraje. Výsledky 75 % nejlepších řešitelů základního kola jsou následující: 1. Kincl Lukáš (2.A), kvantil 97,38 % 2. Mráz Tomáš (4.A), kvantil 90,10 % 3. Fajmon Samuel (4.A), 4. Havlová Simona (2.A), 5. Havlová Gabriela (4.A). Dalšími účastníky byli Dokoupil Adam (2.A), Nguyen Thao My (4.A), Viskotová Veronika (4.A), Berger Filip (3.A), Toufarová Tereza (2.A), Mokrý Leonard (1.A).

Kvantil 90 % znamená, že patří mezi 10 % nejlepších řešitelů.

Kategorie C (studenti středních škol)

Celkem se v kategorii C do soutěže zapojilo 14 936 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 1 328. Mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola patří Drozd Vojtěch (7.A), kvantil 98,14 %. Dalšími účastníky byli Kocábová Natálie (2.C), Kolajová Kamila (2.C), Vorožbjanská Gabriela (4.C), Kincl Marek (5.A).

Do krajského kola postupuje Vojtěch Drozd. Gratulujeme!

Děkuji všem účastníkům za zapojení do soutěže.

Mgr. Bc. Petra Mrázová