Logická olympiáda

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Do letošního 16. ročníku soutěže pořádané Mensou ČR se zapojilo do kategorie B 25 736 řešitelů, z toho z Jihomoravského kraje 3 689, z naší školy 17 žáků. Nejlepším řešitelem základního kola se stal Lukáš Kincl (4. A), který patří mezi nejlepší dvě procenta žáků z celé ČR. Dalšími velmi úspěšnými žáky byli David Koťara (1. A) a Tomáš Tesař (2. A).

Kategorie C (studenti středních škol)

Celkem se do této kategorie zapojilo 17 956 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 2 109 studentů,  z naší školy 11. Nejlepším řešitelem naší školy základního kola kategorie C se stala Gabriela Havlová (6. A). Dalšími velmi úspěšnými řešiteli (patřící mezi deset procent nejúspěšnějších řešitelů z celé ČR) byli Tomáš Mráz (6. A) a Helena Chrástová (6. A).

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Petra Mrázová