Logická olympiáda Kategorie B

Do letošního 15. ročníku soutěže pořádané Mensou ČR se zapojilo do kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) 26 368 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 3 673. Nejlepším řešitelem základního kola z naší školy se stal Lukáš Kincl (3. A), který patří mezi nejlepší čtyři procenta žáků z celé ČR. Dalšími velmi úspěšnými žáky jsou Tomáš Tesař (1. A) a Jiří Šenflok (2. A). Blahopřejeme! Děkujeme také Romaně Vaverkové (1. A), Davidu Imramovskému (2.A), Janu Čermákovi (1. A) a Pavlu Pecinovi (1. A) za účast.

Mgr. Bc. Petra Mrázová