Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Letos se této soutěže zúčastnilo 13 studentů naší školy. V kategorii pro 1. – 4. ročník středních škol dosáhla krásného výsledku Kateřina Orságová z kvinty. Mezi 1559 zúčastněnými se umístila na 7. – 9. místě. Z krajského semifinále se jí do celorepublikového klání již postoupit nepodařilo, přesto patří Katce velký dík za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Za předmětovou komisi matematiky Danuše Minsterová