Lukášův velký úspěch

Dne 6. března 2014 se student kvarty našeho gymnázia Lukáš Krejčí zúčastnil krajského kola Konverzační soutěže v německém jazyce. Je třeba připomenout, že Lukáš studuje němčinu zatím pouze rok a půl jako druhý cizí jazyk, tedy s týdenní dotací tří hodin. Mnozí jeho soupeři v této soutěži mají ve svých studijních plánech němčinu jako první cizí jazyk, tedy často déle než od primy, a to v podstatně vyšší hodinové dotaci – někteří absolvují dokonce 9 hodin týdně, někdy i s lektory z Německa či Rakouska. Proto nás velice potěšilo, že se Lukáš takovéto konkurence nezalekl a získal v krajském kole soutěže pro naše gymnázium úžasné 6. místo.

Lukášovi blahopřejeme a věříme, že ho němčina bude i nadále bavit a setkáme se s ním v soutěži i příští rok!

PhDr. Jana Chocholáčová